Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Rodzic / Uczeń:
Szkoła podstawowa
Statut
Szkolny System Oceniania
Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej
Wykaz podręczników do szkoły podstawowej
Gimnazjum
Statut
Szkolny System Oceniania
Zgłoszenie dziecka do gimnazjum
Usprawiedliwienie nieobecności
Wykaz podręczników do gimnazjum
Nauczyciel:
Karta wycieczki zagranicznej
Karta wycieczki
Karta wyjazdu
Zgoda na wycieczkę szkolną
Zgoda na zawody sportowe
Protokół konkursu szkolnego
Protokół klasyfikacji
Karta projektu