Kalendarz roku szkolnego

 

2017/2018

w Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Lubniewicach

 

 

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2017 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.Ferie zimowe12 – 25 lutego 2018 r. 
4.Wiosenna przerwa świąteczna29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

   
6.Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza

c) część z języka obcego nowożytnego

Ustali dyrektor CKE

 

a) 18 kwietnia 2018 r. 

b) 19 kwietnia 2018 r.

c) 20 kwietnia 2018 r. 

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych22 czerwca 2018 r.

(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)

8.Ferie letnie23 czerwca – 31 sierpnia
2018 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).
9.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych : 

2-3 listopada 2017 r. 

30 kwietnia 2018 r. 

2-4 maja 2018 r.