Kalendarz roku szkolnego

w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach

 

 

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2016 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego
2017 r.
 województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,
4.Wiosenna przerwa świąteczna13 – 18 kwietnia 2017 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

6.Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

a) część humanistyczna

b) część matematyczno – przyrodnicza

c) część z języka obcego nowożytnego

Ogłosił dyrektor CKE

 

a) 19 kwietnia 2017 r.

b) 20 kwietnia 2017 r.

c) 21 kwietnia 2017 r.

7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2017 r.

(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)

8.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia
2017 r.
(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).
9.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :14 października 2016 r. ( piątek )

31 października 2016 r. (poniedziałek )

02 maja 2017 r. ( wtorek )
04 maja 2017 r. ( czwartek )
05 maja 2017 r. ( piątek )
16 czerwca 2017 r. ( piątek )